زئووس0831 میگه

نمیدونم چرا این همه سال فقط وقتایی که دلم میگیره ناخوداگاه میام اورداپ دلم برا دوستام تنگ شده خیلی

نمایش مطالب ارسالی این کاربر

۶نفر در سایت حضور دارند

نمایش همه